Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Gmina Wołów liderem w projekcie Mieszkanie Plus

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Dariusz Chmura, burmistrz gminy Wołów podpisał porozumienie w sprawie współpracy odnośnie realizacji pakietowego projektu budowy mieszkań na wynajem w gminach Wołów, Strzegom, Strzelin, Środa Śląska, Jaworzyna Śląska.
Gmina Wołów liderem w projekcie Mieszkanie Plus

Jest to bardzo ważne porozumienie, ponieważ da ono naszym mieszkańcom możliwość zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych - komentuje burmistrz Dariusz Chmura. Miejsce realizacji programu Mieszkanie Plus w naszej gminie to ul. Gliniana w Wołowie. Mieszkania zgodnie z planem mają zostać wybudowane w gminie w ciągu najbliższych dwóch lat. Podpisanie porozumienia między samorządami zostało poprzedzone przeprowadzeniem w gminie ankiet, w których mieszkańcy mogli wskazać swoje oczekiwania i potrzeby względem programu Mieszkanie Plus. W badaniach udział wzięło 230 mieszkańców.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zakłada się, że partner prywatny przejmie odpowiedzialność za realizację inwestycji, jej sfinansowanie (w tym zapewnienie źródeł finansowania), wybudowanie, utrzymanie oraz zarządzanie. Planuje się, że strona publiczna – Gmina Wołów zapewni docelowych odbiorców przedsięwzięcia - najemców lokali, którzy będą ponosić opłaty z tytułu korzystania z efektu rzeczowego przedsięwzięcia (lokali mieszkalnych), a w sytuacji gdy liczba tych najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie przedsięwzięcia Gmina Wołów (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na te niezasiedlone lokale i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania (najmu). Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmować więc będzie formę opłaty za dostępność. Najemcy lokali mieszkalnych będą uprawnieni do nabycia na własność wynajmowanych lokali mieszkalnych, a stosunkiem prawnym regulującym uprawienie do korzystania z lokalu będzie umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Gmina Wołów oczekuje skalkulowania czynszu najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności przez najemcę (przy zastrzeżeniu możliwości skorzystania przez najemców z dopłat wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania -Dz. U. z 2018 r., poz. 1540).

W związku z tym Gmina Wołów zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Wołów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.Test rynku jest etapem przedrealizacyjnym tego przedsięwzięcia.

Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań jego realizacji. Ewentualna umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym zawarta zostanie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 ze zm. – dalej „ustawa o PPP”) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej „PZP”). Z pomocą przeprowadzonego testu rynku Gmina Wołów dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji przedsięwzięcia i modelu jego finansowania, źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do sfinansowania przedsięwzięcia, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji.

Ogłoszenie postępowania związane z wyborem Partnera Prywatnego planowane jest na IV kw. 2019 r., prosimy zatem o lekturę Memorandum oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na wskazany poniżej adres w terminie do dnia 30 maja 2019 r.


UGo © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl